Torsdag 12. oktober på Tivoli Sportsbar (amfiet) vil det bli en presentasjon av langtunnel-alternativet.

Det er Norsk Bane AS ved Jørg Westermann som vil fortelle om  utredningen av langtunnel fra Sandbukta til Såstad, som de har undersøkt og kalkulert.

Etterdette vil vi dele våre tanker om konsekvensene for Moss på kort og lang sikt, hvor vi også distribuerer flyers.

Bedre Byutvikling Moss ved Jonathan Parker vil lede møte og legge fram noe om konsekvensene for Moss av en bedre dobbeltspor på kortere og lengre sikt.

Ved utgangen, etter møtet, vil det bli en mulighet til å bidra økonomisk dersom man har lyst til å støtte arbeidet som Bedre Byutvikling Moss (BBM) gjør for å få til en alternativ utredning av dobbeltsporet gjennom Moss. Vipps: 125522. Det vil også bli salg av BBM bilstickers og T-skjorter ved utgangen.

Det er også anledning til å melde seg inn i BBM under møtet.

 

OM saken

Styret i Bedre Byutvikling Moss har bestilt en langtunnelutredning fra Norsk Bane AS for å dokumentere at det finnes bedre, billigere, skånsommere og raskere banetraseer gjennom Moss enn vedtatt dobbeltspor.

Dette var nødvendig ettersom bystyret kun har utredet ett alternativ når traseene i Moss og Rygge ble slått sammen til en. Dette til tross for at en trase fra Sandbukta til Såstad med stasjon på Myra er et opplagt alternativ som ikke er utredet. Dette ansvaret ble tatt av styret på vegne av alle som ønsker et alternativ til vedtatt dobbeltspor og for å hindre riving av 87 hus i en historisk bydel. Det hastet å sikre at utredningen forelå før budsjettbehandling i Stortinget.

Norsk Bane ble et naturlig valg, ettersom de søker etter de beste jernbanefaglige løsninger og er ikke avhengig av Bane Nor for sine oppdrag.

Senere vil BBM fortsatt ha behov for midler, for å kjempe for en brukbar RV19 og en trivelig sjøside fremfor en containerhavn. De som ønsker å støtte oss kan også påvirke hvordan pengene brukes ved å avsette 300,- av beløpet til medlemskontigent i BBM i tillegg til å delta på våre møter. Vi er en politisk uavhengig organisasjon og våre vedtekter er lagret som fil på denne Facebook-siden.

 

 

Kilde: Bedre Byutvikling Moss – Facebook!

Husk å tipse oss: