Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) fasiliterer gjennom næringsutviklingsprosjektet med prosjektleder Bjørn Paulsrud, tre geografisk «grenseløse» bransjenettverk; GRO helsenettverk, Viken leverandørnettverk olje & gass og maritim & logistikknettverket. I hovedsak er det bedrifter i Østfold og Follo som deltar. Mer enn 1000 personer fra mer enn 150 ulike bedrifter deltok i fjor på nettverksmøtene. Tilbakemeldingene fra bedriftene er svært gode. Ordfører Tage Pettersen åpner og ønsaker velkommen til møtet.

Les mer på MNUs nettside www.mnu-as.no

nettverkskonferanse_stor

Kilde: Vi ble tipset direkte!

 

Legg igjen en kommentar