Det Skjer i Moss er en nettside og Facebook-side som skal fungere som et samlende sted for alt som skjer i Moss by og nærområdene, inkludert mindre tilstøtende kommuner som befinner seg i en naturlig geografisk tilhørighet. Det er opprettet for at den enkelte innbygger og bruker skal slippe å lete gjennom flere ulike arrangørers nettsider for å finne ut hva som skjer i sitt nærområde. Det skal også bidra til at innbyggerne ikke går glipp av arrangementer fordi de ikke fant det i tide og dermed kunne gi en langt større oppslutning og deltakelse ved de ulike arrangementene i området. Dette vil også komme arrangørene og kulturlivet til gode og på alle måter kan opprettholde en levende by.

.
Alt som naturlig går under Moss, Rygge, Råde, Våler og Son har sin naturlig plass her, fra større oppsetninger til loppemarkeder og garasjesalg. Det GRATIS å få varslet arrangementet sitt på Det Skjer i Moss sine nettsider.

.
Målsetningen har hele tiden vært å oppnå 100% dekningsgrad og å få med alle. Målet er enda ikke nådd, da det tar lang tid å bygge opp noe slikt. Pr. i dag har nettsiden ca. 500 000 visninger i måneden og den populære Facebook-siden har nådd over 8 600 følgere.

Det er Sylvia King, en innfødt Mosse-entusiast som nå står bak Det Skjer i Moss og har et brennende ønske om å fortelle om Moss og omegn til så mange som mulig. Jeg synes også det er så mye godt å si om denne delen av Norge, og at Mosse-området har enormt potensiale med mye spennende og mange aktiviteter.

Denne nettsiden ble opprettet som et tilbud til innbyggerne slik at de skulle ha ett sted å gå for sjekke alt som måtte skje i Mosseområdet. I senere tid er det kommet mange tilbakemeldinger på at dette har vært et stort savn.

Med bakgrunn innen media, web og grafisk design i tillegg til fotografering og i tillegg er ‘hobby-skribent’ i den grad at jeg er glade i å skrive. Til sammen gir dette  tyngden og kompetansen som trengs for å drifte et slikt tilbud.

 

Detskjerimoss.no ønsker å skrive om alt som foregår på følgende steder: Møllebyen, Mossesundet, Værla, Kanalen, Kanalparken, Malakoff, Skarmyra, Melløs, Varna, Feste, Ekholt, Øre, Ørehavna, Klommesten, Kambo, Smørbekk, Myra, Høienhald, Høyden, Nesparken, Mosseporten, Tigerplassen, Fleischer brygge, Verket, Petterson, Fossen, Storebro, Mosseelva, Vannsjø, Krapfoss, Gjerrebogen, Årvoll, Grindvoll, Breivik, Son, Patterød, Storebaug, Lillebaug, Dilling, Huseby, Kloster, Halmstad, Karlshus, Larkollen, Evje, Støtvig, Balke, Revlingen, Høyvekta, Jeløya, Alby, Tronvik, Reierskogen, Reierbukta, Framnes, Fiske, Hopperen, Krossern, Ramberg, Fuglevik, Nes, Kongshavn, Værven, Røed, Bredebukt, Orkerød, Bellevue, Torderød.

.