Mossespelet i Nesparken

Det Skjer i Moss ble invitert til å overvære generalprøven av Spelet – om Christian Frederik i Nesparken i Moss onsdag 13. august. Og for en opplevelse det var!