Har du lyst yil å bidra enda sterkere til å skape noe for lokalmiljøet? Ta kontakt med oss for et møte og vi kan fortelle enda mere om våre ønsker, planer og mål, og hvordan nettopp du kan bidra til dette.